ورود به سایت

Paramonovius-Nightking-pcarena-ir

موجودات
نام گونه‌های جدید جانوری می‌تواند از هر چیزی الهام گرفته شده باشد. مثلا در این مورد خاص، نام گذاری گونه‌ای از زنبورها که به تازگی کشف شده است بر اساس یکی از شخصیت‌های سریال محبوب گیم آف ترونز، یعنی شاه شب انجام شده. دانشمندان استرالیایی اخیرا به گونه‌ای زنبور برخورده‌اند که ویژگی‌های مشابهی با...