ورود به سایت

tesla-car-Intelligence

تازه ها
برای تحقق بخشیدن به رویای خودروهای خودران  کاملا خودمختار، دانشمندان کامپیوتر و هوش مصنوعی نیاز به ساخت شبکه عصبی مصنوعی (ANN) دارند که می تواند همانند شبکه عصبی بیولوژیکی انسان کار کند.